ועדה של הכנסת ה-10

ועדת משנה לענין תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות)

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים