ועדה של הכנסת ה-10

ועדת משנה למצב החקלאות והחקלאים בארץ

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים