ועדה של הכנסת ה-10

ועדת משנה המיסוי בתנאי אינפלציה

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים