ועדה של הכנסת ה-10

ועדת משנה לענין הקצבות לספורט

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים