ועדה של הכנסת ה-10

ועדת משנה לענין מס הכנסה כולל לעובדים בחו"ל

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים