ועדה של הכנסת ה-10

ועדת משנה לענין היטלים על כלי שולחן וחומרים קרמיים

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים