ועדה של הכנסת ה-10

ועדת משנה לענין מיגון בי"ח בנהריה

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים