ועדה של הכנסת ה-10

ועדה משותפת לענין המים

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים