ועדה של הכנסת ה-9

ועדת משנה לעניני חקיקה (של ו. הפנים)

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים