ועדה של הכנסת ה-9

ועדת משנה לחוק שיפוץ בתים ואחזקתם

קוד המקור של הנתונים