ועדה של הכנסת ה-9

ועדת משנה לחוק שיפוץ בתים ואחזקתם

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים