ועדה של הכנסת ה-9

ועדת משנה לענין "הכושים העבריים"

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים