ועדה של הכנסת ה-9

ועדת משנה לענין בתי-חולים

כל ישיבות הועדה

  • 13/06/1978

    None

    אין פרוטוקול

קוד המקור של הנתונים