ועדה של הכנסת ה-9

ועדת משנה לענין בתי-חולים

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים