ועדה של הכנסת ה-9

ועדת משנה לתקציב האולימפיאדה

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים