ועדה של הכנסת ה-9

ועדת משנה לתחבורה ציבורית

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים