ועדה של הכנסת ה-9

ועדת משנה לשינויים בתקציב

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים