ועדה של הכנסת ה-9

ועדת משנה לענין פיצויים למתישבי פתחת רפיח

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים