ועדה של הכנסת ה-9

ועדת משנה לבדיקת ענין סרטי קולנוע בטלויזיה

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים