ועדה של הכנסת ה-9

ועדת משנה להצמדה וסבסוד הון

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים