ועדה של הכנסת ה-9

ועדת משנה בענין האשראי הבנקאי ומשמעותו למשק (הלוואות קונברסיה לחקלאות)

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים