ועדה של הכנסת ה-9

ועדת משנה לגביית מיסים

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים