ועדה של הכנסת ה-9

ועדת משנה לבדיקת העברת גבית אגרות רשות השידור לחברת חשמל

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים