ועדה של הכנסת ה-9

ועדת משנה לבדיקת העברת גבית אגרות רשות השידור לחברת חשמל

כל ישיבות הועדה

  • 12/01/1981

    None

    אין פרוטוקול

קוד המקור של הנתונים