כל ישיבות הועדה

 • 02/08/1961

  אין פרוטוקול

 • 26/07/1961

  אין פרוטוקול

 • 04/07/1961

  אין פרוטוקול

 • 14/06/1961

  אין פרוטוקול

 • 12/06/1961

  אין פרוטוקול

 • 11/06/1961

  אין פרוטוקול

 • 07/06/1961

  אין פרוטוקול

 • 06/06/1961

  אין פרוטוקול

 • 05/06/1961

  אין פרוטוקול

 • 30/05/1961

  אין פרוטוקול

 • 30/05/1961

  אין פרוטוקול

 • 30/05/1961

  אין פרוטוקול

 • 29/05/1961

  אין פרוטוקול

 • 28/05/1961

  אין פרוטוקול

 • 24/05/1961

  אין פרוטוקול

 • 23/05/1961

  אין פרוטוקול

 • 21/05/1961

  אין פרוטוקול

 • 18/05/1961

  אין פרוטוקול

 • 17/05/1961

  אין פרוטוקול

 • 16/05/1961

  אין פרוטוקול

 • 16/05/1961

  אין פרוטוקול

 • 15/05/1961

  אין פרוטוקול

 • 14/05/1961

  אין פרוטוקול

 • 10/05/1961

  אין פרוטוקול

 • 09/05/1961

  אין פרוטוקול

 • 08/05/1961

  אין פרוטוקול

 • 19/04/1961

  אין פרוטוקול

 • 28/03/1961

  אין פרוטוקול

 • 27/03/1961

  אין פרוטוקול

 • 27/03/1961

  אין פרוטוקול

 • 26/03/1961

  אין פרוטוקול

 • 26/03/1961

  אין פרוטוקול

 • 23/03/1961

  אין פרוטוקול

 • 22/03/1961

  אין פרוטוקול

 • 21/03/1961

  אין פרוטוקול

 • 21/03/1961

  אין פרוטוקול

 • 20/03/1961

  אין פרוטוקול

 • 19/03/1961

  אין פרוטוקול

 • 19/03/1961

  אין פרוטוקול

 • 16/03/1961

  אין פרוטוקול

 • 16/03/1961

  אין פרוטוקול

 • 14/03/1961

  אין פרוטוקול

 • 13/03/1961

  אין פרוטוקול

 • 12/03/1961

  אין פרוטוקול

 • 09/03/1961

  אין פרוטוקול

 • 08/03/1961

  אין פרוטוקול

 • 07/03/1961

  אין פרוטוקול

 • 06/03/1961

  אין פרוטוקול

 • 02/03/1961

  אין פרוטוקול

 • 01/03/1961

  אין פרוטוקול

 • 28/02/1961

  אין פרוטוקול

 • 27/02/1961

  אין פרוטוקול

 • 26/02/1961

  אין פרוטוקול

 • 23/02/1961

  אין פרוטוקול

 • 22/02/1961

  אין פרוטוקול

 • 20/02/1961

  אין פרוטוקול

 • 19/02/1961

  אין פרוטוקול

 • 16/02/1961

  אין פרוטוקול

 • 15/02/1961

  אין פרוטוקול

 • 14/02/1961

  אין פרוטוקול

 • 13/02/1961

  אין פרוטוקול

 • 12/02/1961

  אין פרוטוקול

 • 09/02/1961

  אין פרוטוקול

 • 08/02/1961

  אין פרוטוקול

 • 07/02/1961

  אין פרוטוקול

 • 06/02/1961

  אין פרוטוקול

 • 05/02/1961

  אין פרוטוקול

 • 02/02/1961

  אין פרוטוקול

 • 01/02/1961

  אין פרוטוקול

 • 31/01/1961

  אין פרוטוקול

 • 30/01/1961

  אין פרוטוקול

 • 29/01/1961

  אין פרוטוקול

 • 26/01/1961

  אין פרוטוקול

 • 25/01/1961

  אין פרוטוקול

 • 24/01/1961

  אין פרוטוקול

 • 23/01/1961

  אין פרוטוקול

 • 22/01/1961

  אין פרוטוקול

 • 19/01/1961

  אין פרוטוקול

 • 18/01/1961

  אין פרוטוקול

 • 17/01/1961

  אין פרוטוקול

 • 16/01/1961

  אין פרוטוקול

 • 15/01/1961

  אין פרוטוקול

 • 12/01/1961

  אין פרוטוקול

 • 11/01/1961

  אין פרוטוקול

 • 10/01/1961

  אין פרוטוקול

 • 04/01/1961

  אין פרוטוקול

 • 03/01/1961

  אין פרוטוקול

 • 02/01/1961

  אין פרוטוקול

 • 28/12/1960

  אין פרוטוקול

 • 27/12/1960

  אין פרוטוקול

 • 26/12/1960

  אין פרוטוקול

 • 25/12/1960

  אין פרוטוקול

 • 20/12/1960

  אין פרוטוקול

 • 19/12/1960

  אין פרוטוקול

 • 18/12/1960

  אין פרוטוקול

 • 14/12/1960

  אין פרוטוקול

 • 13/12/1960

  אין פרוטוקול

 • 11/12/1960

  אין פרוטוקול

 • 07/12/1960

  אין פרוטוקול

 • 06/12/1960

  אין פרוטוקול

 • 05/12/1960

  אין פרוטוקול

 • 04/12/1960

  אין פרוטוקול

 • 30/11/1960

  אין פרוטוקול

 • 29/11/1960

  אין פרוטוקול

 • 28/11/1960

  אין פרוטוקול

 • 27/11/1960

  אין פרוטוקול

 • 21/11/1960

  אין פרוטוקול

 • 17/11/1960

  אין פרוטוקול

 • 16/11/1960

  אין פרוטוקול

 • 15/11/1960

  אין פרוטוקול

 • 14/11/1960

  אין פרוטוקול

 • 09/11/1960

  אין פרוטוקול

 • 08/11/1960

  אין פרוטוקול

 • 07/11/1960

  אין פרוטוקול

 • 01/11/1960

  אין פרוטוקול

 • 25/10/1960

  אין פרוטוקול

 • 04/10/1960

  אין פרוטוקול

 • 07/09/1960

  אין פרוטוקול

 • 06/09/1960

  אין פרוטוקול

 • 04/09/1960

  אין פרוטוקול

 • 31/08/1960

  אין פרוטוקול

 • 29/08/1960

  אין פרוטוקול

 • 18/08/1960

  אין פרוטוקול

 • 10/08/1960

  אין פרוטוקול

 • 09/08/1960

  אין פרוטוקול

 • 08/08/1960

  אין פרוטוקול

 • 07/08/1960

  אין פרוטוקול

 • 04/08/1960

  אין פרוטוקול

 • 03/08/1960

  אין פרוטוקול

 • 01/08/1960

  אין פרוטוקול

 • 28/07/1960

  אין פרוטוקול

 • 26/07/1960

  אין פרוטוקול

 • 25/07/1960

  אין פרוטוקול

 • 19/07/1960

  אין פרוטוקול

 • 18/07/1960

  אין פרוטוקול

 • 13/07/1960

  אין פרוטוקול

 • 12/07/1960

  אין פרוטוקול

 • 10/07/1960

  אין פרוטוקול

 • 06/07/1960

  אין פרוטוקול

 • 05/07/1960

  אין פרוטוקול

 • 04/07/1960

  אין פרוטוקול

 • 30/06/1960

  אין פרוטוקול

 • 29/06/1960

  אין פרוטוקול

 • 28/06/1960

  אין פרוטוקול

 • 28/06/1960

  אין פרוטוקול

 • 27/06/1960

  אין פרוטוקול

 • 26/06/1960

  אין פרוטוקול

 • 22/06/1960

  אין פרוטוקול

 • 21/06/1960

  אין פרוטוקול

 • 20/06/1960

  אין פרוטוקול

 • 19/06/1960

  אין פרוטוקול

 • 16/06/1960

  אין פרוטוקול

 • 15/06/1960

  אין פרוטוקול

 • 13/06/1960

  אין פרוטוקול

 • 12/06/1960

  אין פרוטוקול

 • 07/06/1960

  אין פרוטוקול

 • 06/06/1960

  אין פרוטוקול

 • 05/06/1960

  אין פרוטוקול

 • 02/06/1960

  אין פרוטוקול

 • 30/05/1960

  אין פרוטוקול

 • 29/05/1960

  אין פרוטוקול

 • 24/05/1960

  אין פרוטוקול

 • 23/05/1960

  אין פרוטוקול

 • 22/05/1960

  אין פרוטוקול

 • 18/05/1960

  אין פרוטוקול

 • 17/05/1960

  אין פרוטוקול

 • 16/05/1960

  אין פרוטוקול

 • 10/05/1960

  אין פרוטוקול

 • 09/05/1960

  אין פרוטוקול

 • 21/04/1960

  אין פרוטוקול

 • 19/04/1960

  אין פרוטוקול

 • 10/04/1960

  אין פרוטוקול

 • 06/04/1960

  אין פרוטוקול

 • 05/04/1960

  אין פרוטוקול

 • 04/04/1960

  אין פרוטוקול

 • 03/04/1960

  אין פרוטוקול

 • 03/04/1960

  אין פרוטוקול

 • 31/03/1960

  אין פרוטוקול

 • 31/03/1960

  אין פרוטוקול

 • 30/03/1960

  אין פרוטוקול

 • 29/03/1960

  אין פרוטוקול

 • 28/03/1960

  אין פרוטוקול

 • 23/03/1960

  אין פרוטוקול

 • 22/03/1960

  אין פרוטוקול

 • 21/03/1960

  אין פרוטוקול

 • 20/03/1960

  אין פרוטוקול

 • 17/03/1960

  אין פרוטוקול

 • 16/03/1960

  אין פרוטוקול

 • 15/03/1960

  אין פרוטוקול

 • 10/03/1960

  אין פרוטוקול

 • 09/03/1960

  אין פרוטוקול

 • 08/03/1960

  אין פרוטוקול

 • 06/03/1960

  אין פרוטוקול

 • 02/03/1960

  אין פרוטוקול

 • 01/03/1960

  אין פרוטוקול

 • 29/02/1960

  אין פרוטוקול

 • 28/02/1960

  אין פרוטוקול

 • 23/02/1960

  אין פרוטוקול

 • 23/02/1960

  אין פרוטוקול

 • 22/02/1960

  אין פרוטוקול

 • 21/02/1960

  אין פרוטוקול

 • 17/02/1960

  אין פרוטוקול

 • 16/02/1960

  אין פרוטוקול

 • 15/02/1960

  אין פרוטוקול

 • 14/02/1960

  אין פרוטוקול

 • 09/02/1960

  אין פרוטוקול

 • 08/02/1960

  אין פרוטוקול

 • 07/02/1960

  אין פרוטוקול

 • 02/02/1960

  אין פרוטוקול

 • 31/01/1960

  אין פרוטוקול

 • 26/01/1960

  אין פרוטוקול

 • 25/01/1960

  אין פרוטוקול

 • 24/01/1960

  אין פרוטוקול

 • 19/01/1960

  אין פרוטוקול

 • 12/01/1960

  אין פרוטוקול

 • 11/01/1960

  אין פרוטוקול

 • 05/01/1960

  אין פרוטוקול

 • 04/01/1960

  אין פרוטוקול

 • 30/12/1959

  אין פרוטוקול

 • 29/12/1959

  אין פרוטוקול

 • 28/12/1959

  אין פרוטוקול

 • 22/12/1959

  אין פרוטוקול

 • 21/12/1959

  אין פרוטוקול

 • 15/12/1959

  אין פרוטוקול

 • 09/12/1959

  אין פרוטוקול

 • 08/12/1959

  אין פרוטוקול

קוד המקור של הנתונים