ועדה של הכנסת ה-9

ועדת משנה לענין שיווק ביצים פסולות

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים