ועדה של הכנסת ה-9

ועדת משנה לענין שיווק ביצים פסולות

כל ישיבות הועדה

  • 09/01/1979

    None

    אין פרוטוקול

קוד המקור של הנתונים