ועדה של הכנסת ה-9

ועדת משנה לענין קרונות הרכבת בקו חיפה-תל אביב

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים