ועדה של הכנסת ה-9

ועדת משנה לענין מכון התקנים

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים