ועדה של הכנסת ה-9

ועדת המשנה לענין המחסור בלחם אחיד

כל ישיבות הועדה

  • 06/02/1978

    None

    אין פרוטוקול

  • 28/11/1977

    None

    אין פרוטוקול

קוד המקור של הנתונים