ועדה של הכנסת ה-9

ועדת המשנה לענין המחסור בלחם אחיד

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים