ועדה של הכנסת ה-9

ועדת משנה לענין כללי מועצת צמחי הנוי

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים