ועדה של הכנסת ה-9

ועדת משנה לענין המימון היצוא החקלאי

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים