ועדה של הכנסת ה-9

ועדת משנה לענין הציוד המכני הכבד והרכינות

כל ישיבות הועדה

  • 15/11/1977

    None

    אין פרוטוקול

קוד המקור של הנתונים