ועדה של הכנסת ה-9

ועדת משנה לענין הציוד המכני הכבד והרכינות

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים