ועדה של הכנסת ה-9

ועדת משנה לאישור תקנות לפי חוק הצלילה הספורטיבית

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים