ועדה של הכנסת ה-9

ועדת משנה לענין החינוך במגזר הערבי

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים