ועדה של הכנסת ה-9

ועדת משנה לענין החינוך במגזר הערבי

קוד המקור של הנתונים