ועדה של הכנסת ה-9

ועדת משנה בנושא בחינות בבתי הספר

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים