ועדה של הכנסת ה-9

ועדת משנה לשאלת פסקי הדין בענין מקבלי הפיצויים מגרמניה

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים