ועדה של הכנסת ה-9

ועדת משנה לחוק רציפות הדיון בהצעות חוק (תיקון מס' 2)

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים