ועדה של הכנסת ה-9

ועדת משנה בנושא "המשטרה חוקרת את עצמה"

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים