ועדה של הכנסת ה-9

ועדת משנה לעניני חקיקה (של ו. החוץ והביטחון)

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים