ועדה של הכנסת ה-9

ועדת משנה לעניין הקמת מפקדת כוחות השדה

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים