ועדה של הכנסת ה-9

ועדה משותפת לעניין תעלת הימים

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים