ועדה של הכנסת ה-9

ועדת משנה משותפת לחסכון באנרגיה

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים