ועדה של הכנסת ה-9

ועדה משותפת לענין תכנית הפיתוח האזורית

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים