ועדה של הכנסת ה-9

ועדה משותפת לענין הסכנה לגידולים חקלאיים מתחנת הכח המוקמת בחדרה

קוד המקור של הנתונים