ועדה של הכנסת ה-9

ועדה משותפת בנושא היערכות צה"ל בנגב

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים