ועדה של הכנסת ה-9

ועדה משותפת לענין ההיערכות הלאומית והממלכתית בנגב

קוד המקור של הנתונים