ועדה של הכנסת ה-9

ועדה משותפת בנושא תרבות יהודית בברית המועצות

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים