ועדה של הכנסת ה-9

ועדה משותפת לנושא האיום על השבתת מוסדות החינוך בשכונת התקווה

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים