ועדה של הכנסת ה-9

ועדה משותפת לתקנות לפי חוק סמכויות שעת-חירום (מעצרים) (תנאי החזקה במעצר מנהלי)

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים