ועדה של הכנסת ה-9

ועדה משותפת לענין הפגנת צעירי שכונת התקווה

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים