ועדה של הכנסת ה-9

ועדה משותפת לענין "כיתן" בית שאן

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים