ועדה של הכנסת ה-9

ועדה משותפת לענין מניעת פיטורים בבית-חרושת לצמיגים "שמשון"

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים