ועדה של הכנסת ה-9

ועדה משותפת לענין בינוי ופינוי שכונות

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים